เชิญติชมได้ที่เมล์นี้นะครับ

angel_memmory@hotmail.com

มีอะไรใหม่

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

วันชำระบัญชี

วันชำระบัญชีการพิพากษาอยู่ที่นี่ ยุคสุดท้ายอยู่ต่อหน้าเจ้า

1989 คำพยากรณ์มอบให้แก่ เรมอนโด ณ วันที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2010 เวลาบ่าย 1:56 PM

เริ่มต้นด้วยภาษาแปลกๆที่ไม่สามารถเข้าใจคำพยากรณ์:
เวลานั้นได้เข้ามาอยู่ที่นี่ ณ จุดนั้นที่ซึ่งทุกสิ่งจะจบลง(สิ้นสุด)ลง ณ กรุงเยรูซาเล็ม จะมีเพลิงไฟ จะมีลูกกระสุนปืนยิงกระจัดกระจาย (ร่วงหล่นเหมือนห่าฝน) ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นโดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้า, เพื่อมาถึงจุดนั้นและกระทำอย่างที่เราบอกเจ้า, เจิมน้ำมันลงบนพื้นที่ซึ่งเราบอกเจ้า
สันติภาพของโลกจะหยุดลง(จะมีสงครามเกิดขึ้น)เมื่อเจ้าคาดการณ์ คาดหวังว่าคงจะไม่มีเกิดขึ้น ผู้คนจะร้องให้, ผู้คนจะไว้ทุกข์ เศร้าโศก จงเตรียมพร้อมเมื่อวันเวลานั้นมาถึงทุกสิ่งจะจบลงที่จุดนั้น แต่อย่าลืมว่าพระเจ้ายาโฮวาย์ พระบิดาของเจ้า พระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรท และพระวิญญาณบริสุทธิ์ แม้ว่าเจ้ารู้สึกอยู่โดดเดี่ยวตามลำพังคนเดียว, เราจะอยู่ที่นั่นกับเจ้าโลหิตของธรรมิกชนจะหลั่งไหลออกไปตามถนน โลหิตของผู้ไร้เดียงสา ไม่มีความผิดจะไหลเปื้อนตกผสมกับโลหิตของธรรมิกชนทั้งหลาย เวลาและสถานที่จะเริ่มต้นเมื่อเจ้าเจ้าคาดหวังว่าจะไม่เกิดขึ้น จงเตรียมพร้อม, จงรับฟังอย่างระมัดระวังถึงสัญลักษณ์ในท้องฟ้า, เครื่องหมายในฝ่ายวิญญาณ, ไปจนถึงเครื่องหมายสัญลักษณ์ของบุตรมนุษย์,เพราะสิ่งชั่วร้ายอยู่ท่ามกลางเจ้า, และสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายจะพยายามจะพิชิตสิ่งที่เป็นความดี, สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
ดังนั้นเรมอนโด จงจดจำคำของเราไว้ เดินทางมาที่ประเทศอิสราเอลเข้ามายังสถานที่ที่เราจะส่งเจ้าไป, เพราะโลหิตของธรรมิกชนจะไหลออกเหมือนแม่น้ำ จงเกิดขึ้นดังที่กล่าวไป จงเกิดขึ้นดังที่กล่าวไป จงเกิดขึ้นดังที่กล่าวไป จบคำทำนาย